Hosting Nodejs tại Việt Nam?  • Hi các bạn, không biết là ở Việt Nam thì có nhà cung cấp hosting nào hỗ trợ Nodejs & các module liên quan như Mongodb & Postgresql không các bạn nhỉ?

    Hiện mình đang host các site khách hàng trên 2 con, 1 con VPS Pavietnam & 1 con trên Heroku & đang muốn tìm thêm nơi cung cấp khác.

    Cảm ơn các bạn.  • Không phải ở VN nhưng thấy DigitalOcean dùng rất ổn.  • z.com cũng được nè


Log in to reply