Express deprecated res.sendfile • 0_1473828795826_upload-1e607416-bb8d-42d8-87a8-b2a1d5c48a68

  Em là member mới và mới học NodeJs, em chạy code trong file index.js :
  module.exports = function (app) {
  app.get('*', function(req, res){
  res.sendfile('front-end/build/index.html');
  });
  };

  nó bị lỗi như hình.

  Cấu trúc folder của em:
  back-end
  --- route
  --- index.js
  front-end
  ---- build
  ---- index.html

  Em gà quá tìm không ra lỗi, mấy đại ka giúp em với nha. Em cảm ơn nhiều. • Đổi viết thường thành viết hoa thôi em res.sendFile • Hi a Quốc Cường, em đổi rồi mà vẫn ko được anh ơi • Không được là sao hả em. Vẫn báo deprecate à ? . Cái sendFile này em dùng absolute link nhé dang path.resolve( __dirname,"..","frontend/..." • E thử của anh nó bị vầy nè a:
  0_1473836642558_upload-d4a1110e-e25c-461d-b285-a34caea2ffc8 • 0_1473842342777_upload-20d158fe-9788-4078-9e81-85c0354ca254

  Nó bị này là vì sao vậy mí anh!
  Híp e đi


Log in to reply