Viết một async function.  • Mình mới tìm hiểu về nodejs. Mình đang đọc về events loop và async. Mình đang muốn thử viết 1 hàm chạy async. Nhưng ko biết bắt đầu như thế nào. Mình tìm trên mạng ko có nhiều tài liệu về vấn đề này.
    Mong mọi người chỉ giaó. Có ví dụ thì càng tốt ạ.  • 1 hàm chạy async theo ý bạn là gì vậy ?  • @CodeConCat Mình muốn viết 1 hàm mà chạy bất đồng bộ. Kiểu kiểu như setTimeout(), hay các module asynchronous trên github ấy bạn. Mình mới tìm hiểu về Node nên chưa rõ vấn đề này mấy. :(  • Function javascript đã chạy async sẵn rồi mà bạn :v


Log in to reply