[Hỏi] Router group " 'prefix => 'admin " ? • Dạ mọi người cho em hỏi ... Trong router express có dùng router group
  Kiểu như các url trong admin thì ta có admin/....
  Giờ admin lặp lại nhiều lần e muốn biết có cách nào để ta đặt nó thành 1 prefix ... Cũng như là cách middleware cho nó ạ .... Thanks mọi người .... • dùng app.use() đọc kỹ DOC của express đi • Ví dụ:

  app.use('users', require('./controllers/user_controller'));

  trong user_controller.js khai báo như sau:
  router.get('/', getAllUser);

  => api: user/getAllUser

  tamphan

  1


 • @stmiizz Dạ e có tìm hiểu oy mà hok thấy nên mới post lên đây hỏi ấy ạ ... :(( • @Tam-Phanminh
  Dạ kiểu như vậy thì e biết
  Nhưng e muốn khác ạ ..
  Kiểu như e có các link
  admin/category
  admin/news
  admin/users
  giờ e muốn 1 cái prefix admin ý ạ... để khỏi phải làm kiểu .
  app.use('/admin/user', user);
  app.use('/admin/category', category);
  Thanks anh ạ


 • Global Moderator

  @Nguyễn-Trọng-Hiếu Bạn có thể sử dụng Router từ phiên bản 4.
  Document: https://expressjs.com/en/4x/api.html#router

  Ví dụ:

  var express = require('express');
  var app = express();
  var router = express.Router();
  
  // simple logger for this router's requests
  router.use(function(req, res, next) {
   // Middleware luôn chạy trên route /admin
   console.log('%s %s %s', req.method, req.url, req.path);
   next();
  });
  
  // this will only be invoked if the path starts with /category from the mount point
  router.use('/category', function(req, res, next) {
   res.send("Hello from category");
   next();
  });
  
  router.use('/news', function(req, res, next) {
   res.send("Hello from news");
   next();
  });
  
  router.use('/users', function(req, res, next) {
   res.send("Hello from users");
  });
  
  // always invoked
  router.use(function(req, res, next) {
   res.send('Hello World');
  });
  
  app.use('/admin', router);
  
  app.listen(3000, function () {
   console.log('Ready');
  });
  
  

  Việc còn lại là bạn sắp xếp lại cái router đó cho hợp lý. Có thể tổ chức ra một file riêng, hoặc thư mục riêng cho dễ quản lý.

  Tech-nông
  Email: [email protected]
  Profile: about.me/vunb
  Github: github.com/vunb
  Twitter: @nhubaovu

  1


 • @Vũ Dạ thanks anh ạ ...
  Thế này theo e hiểu là mọi route đều nằm trong /admin
  Giờ e muốn 1 route nào ngoài or 1 route /.. tương tự admin thì sao ạ ...
  Em newbie hỏi hơi nhiều mong anh thông cảm :)))


 • Global Moderator

  @Nguyễn-Trọng-Hiếu Bạn làm tương tư như thế. Bạn sẽ cần tạo ra 2 router, giả sử là: router1, router2. Sau đó mount vào express app như trên.

  app.use('/admin1', router1);
  app.use('/admin2', router2);
  

  Chú ý là các router này có tính chất kế thừa, nên bạn có thể tạo nhiều cấp được. Tức là: router1.use('/child', router2). Lúc này bạn sẽ có 2 route tương đương nhau là /admin2/admin1/child. Hi vọng bạn hiểu :D

  Tech-nông
  Email: [email protected]
  Profile: about.me/vunb
  Github: github.com/vunb
  Twitter: @nhubaovu

  1


 • @Vũ Dạ thanks anh nhiều lắm ạ :D


Log in to reply