[Hỏi] Router group " 'prefix => 'admin " ? • Dạ mọi người cho em hỏi ... Trong router express có dùng router group
  Kiểu như các url trong admin thì ta có admin/....
  Giờ admin lặp lại nhiều lần e muốn biết có cách nào để ta đặt nó thành 1 prefix ... Cũng như là cách middleware cho nó ạ .... Thanks mọi người .... • dùng app.use() đọc kỹ DOC của express đi • Ví dụ:

  app.use('users', require('./controllers/user_controller'));

  trong user_controller.js khai báo như sau:
  router.get('/', getAllUser);

  => api: user/getAllUser • @stmiizz Dạ e có tìm hiểu oy mà hok thấy nên mới post lên đây hỏi ấy ạ ... :(( • @Tam-Phanminh
  Dạ kiểu như vậy thì e biết
  Nhưng e muốn khác ạ ..
  Kiểu như e có các link
  admin/category
  admin/news
  admin/users
  giờ e muốn 1 cái prefix admin ý ạ... để khỏi phải làm kiểu .
  app.use('/admin/user', user);
  app.use('/admin/category', category);
  Thanks anh ạ


 • Global Moderator

  @Nguyễn-Trọng-Hiếu Bạn có thể sử dụng Router từ phiên bản 4.
  Document: https://expressjs.com/en/4x/api.html#router

  Ví dụ:

  var express = require('express');
  var app = express();
  var router = express.Router();
  
  // simple logger for this router's requests
  router.use(function(req, res, next) {
   // Middleware luôn chạy trên route /admin
   console.log('%s %s %s', req.method, req.url, req.path);
   next();
  });
  
  // this will only be invoked if the path starts with /category from the mount point
  router.use('/category', function(req, res, next) {
   res.send("Hello from category");
   next();
  });
  
  router.use('/news', function(req, res, next) {
   res.send("Hello from news");
   next();
  });
  
  router.use('/users', function(req, res, next) {
   res.send("Hello from users");
  });
  
  // always invoked
  router.use(function(req, res, next) {
   res.send('Hello World');
  });
  
  app.use('/admin', router);
  
  app.listen(3000, function () {
   console.log('Ready');
  });
  
  

  Việc còn lại là bạn sắp xếp lại cái router đó cho hợp lý. Có thể tổ chức ra một file riêng, hoặc thư mục riêng cho dễ quản lý. • @Vũ Dạ thanks anh ạ ...
  Thế này theo e hiểu là mọi route đều nằm trong /admin
  Giờ e muốn 1 route nào ngoài or 1 route /.. tương tự admin thì sao ạ ...
  Em newbie hỏi hơi nhiều mong anh thông cảm :)))


 • Global Moderator

  @Nguyễn-Trọng-Hiếu Bạn làm tương tư như thế. Bạn sẽ cần tạo ra 2 router, giả sử là: router1, router2. Sau đó mount vào express app như trên.

  app.use('/admin1', router1);
  app.use('/admin2', router2);
  

  Chú ý là các router này có tính chất kế thừa, nên bạn có thể tạo nhiều cấp được. Tức là: router1.use('/child', router2). Lúc này bạn sẽ có 2 route tương đương nhau là /admin2/admin1/child. Hi vọng bạn hiểu 😄 • @Vũ Dạ thanks anh nhiều lắm ạ 😄


Log in to reply
 

});