Xin một topic so sánh Meteor với Express ạ  • Có thể đây là câu hỏi ngốc xít :D nhưng xin các anh em giúp mình sáng tỏ 2 món này Meteor và Express với ạ. Đang từng bước đi vào NodeJs bằng chính đôi dày Bitis :)

    Ngóng trả lời  • alt text
    Express chỉ là 1 chữ E trong MEAN stack


Log in to reply