Hỏi về Realtime track GPR trên IOnic  • Mình đang làm 1 app = ionic, server = node, bạn nào có kinh nghiệm về realtime track GPS trên Ionic rồi cho mình chút hướng dẫn. App cua mỉnh là app giao hàng nên mình muốn cho thằng đặt hàng nó biết được cái món hàng của nó đang ở vị trí nào, gần giao tới chưa, hướng dẫn mình tạo model + Track GPS sao cho phù hợp,


Log in to reply
 

});