Vấn đề về chat private trong Nodejs sử dụng socket io  • Chào mọi người, hiện tại mình đang làm app chat trong Android sử dụng Nodejs kết hợp socket io. Tình hình là mình làm được chat nhóm rồi và giờ mình muốn thiết lập chat riêng giữa 2 người với nhau, mong mọi người có thể hướng dẫn giúp mình với.
    Thanks đã đọc.  • bạn đọc về join room và phát sự kiện trong room của socket io  • cảm ơn bạn nhé


Log in to reply