Google Polymer Summit 2016 Thứ Hai 17/10 Lúc 4PM (LIVE) • Watch Here: Polymer Summit 2016 Live Stream 1

  Polymer là gì?

  Polymer là công cụ dùng để xây dựng web-components; Ngôn ngữ không gì khác hơn là javascript. Đây là nền tảng chính của Web trong những năm sắp tới. Trong khi NodeJS đứng phía sau để quản lý dữ liệu và là server, thì Polymer là công cụ dùng để xây dựng giao diện web

  Web-Components là gì?

  Nếu bạn đã xây dựng trang web, thì chắc bạn đã quen với những tags thông dụng như <input> <div> <span> .... Polymer sẽ giúp bạn xây dựng những tags (components) riêng web của bạn, hoặc dùng những gì người ta đã làm sẳn.
  ví dụ: hiện nay polymer đã có sẳn components cho youtube và google-map. Muốn thêm youtube vào website của mình dùng polymer thì chỉ cần

  <body>
  <google-map latitude="37.77493" longitude="-122.41942" api-key="1234"></google-map>
  <google-youtube video-id="_YFnfYJaqlA"></google-youtube>
  </body>
  

  Có thể tham khảo thêm về Polymer ở đây:
  Polymer Project
  Hướng dẫn build Polymer App

  2 Websites của Google được xây dựng dùng Polymer
  https://gaming.youtube.com/
  https://play.google.com/music


Log in to reply
 

});