Lỗi thời gian của forum • Mình mới post nhưng nó lại hiện đã post "6 hours ago". Trong User Profile thì hổng thấy phần nào cho chỉnh giờ.


 • Global Moderator

  @Quang-Le Mình sẽ liên hệ với ban quản trị hosting để thiết lập lại timezone của diễn đàn. Cảm ơn bản đã thông báo! • Nếu server không sửa được thời gian thì mình có thể tạm khắc phục bằng cách thay đổi function timeago của Nodebb.
  Function này nằm trong public\vendor\jquery\timeago\jquery.timeago.js

    parse: function (iso8601) {
     var s = $.trim(iso8601);
  ....
     // return new Date(s); // comment out bản gốc
     // sửa lại thành
     return new Date((new Date(s)).getTime() - 21600000); //6*60*60*1000
    },
  

  Có lẽ server bạn đang host chạy Windows, nên đồng hồ không dùng UnixTime và chạy trước UnixTime 6 tiếng. Nên bây giờ mình trừ ra


Log in to reply
 

});