Lỗi "warning MSB8003: Could not fi nd WindowsSDKDir variable from the registry" khi cài socket.io trên Windows 10 • E dùng windows nhuwngg khi cài socket.io = lệnh npm install socket.io thì bị lỗi này. Bác nào chỉ e cách fix với. e cảm ơn ạ!
  ảnh • Bạn thử làm theo cách này
  The easiest way to fix it is by setting it with a simple script.

  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SDKs\Windows]
  "CurrentInstallFolder"="C:\\Program Files (x86)\\Windows Kits\\8.1\\"
  

  This should fix it for any Windows 8.1 64-bit users, but if you have your Windows SDK installed in another directory, simply replace C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1 with your respective directory. Here are a few places you can try:

  C:\Program Files (x86)\Windows Kits
  C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows
  C:\Program Files (x86)\Microsoft\Microsoft SDKs\Windows
  

  xem thêm tại http://stackoverflow.com/questions/22188919/windows-sdk-registry-variable-not-found • Em phát hiện ra là Windows 10 cần cài VISUAL STUDIO 2015 và làm theo hướng dẫn này e đã fix được lỗi đó ạ

  NODE-GYP

  Cảm ơn mọi người quan tâm ạ!


Log in to reply