Xin code/link hướng dẫn Chat Private giữa hai người kết hợp php&mysql  • E mới đụng vô Nodejs, mong mọi ng chỉ cách chat hai người với nhau và kết hợp với php&mysql như thế nào ạ, Đang cần gấp, câu văn không hay mong mn bỏ qua


Log in to reply
 

});