nhờ cao nhân chỉ dạy • <?php
  $useragent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
  $ref = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
  $c = $_SERVER["HTTP_CF_IPCOUNTRY"];
  $ip = $_SERVER["HTTP_CF_CONNECTING_IP"];
  $ua = urlencode($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
  ?>
  mấy cho e hỏi chuyển qua nodejs thì thế nào ạ


Log in to reply
 

});