[Hỏi] áp dụng mẫu thiết kế vào web bán hàng sử dụng expressJS • cho e hỏi cách áp dụng mẫu thiết kế (Factory, Singleton, Prototype, Proxy, Composite, Adaptor, Strategy, Command, Iterator...) vào 1 project web bán hàng đơn giản sử dụng expressJS ạ, e ko bít nên áp dụng vào chỗ nào cho hợp, cần pro giúp đỡ :s • Đừng quan tâm đến design pattern vội :| ,cứ làm nhiều là nó sẽ ra thôi . Bạn hỏi câu này thì thì quá khó để hướng dẫn. bình thường thì expressjs dùng 2 pattern là middleware và MVC .... • tại do mình đang theo học môn mẫu thiết kế, và bài tập bắt phải làm 1 trang web có sử dụng mẫu thiết kế nên mình mới cố và cần gấp :'( • Với bài tập kiểu vậy thì chắc áp dụng MVC vào cơ bản là đủ rồi , design pattern quá phổ biến cho web • Bạn có thể sử dụng Singleton, Pub/Sub hoặc Observer. Bạn không cần trực tiếp implement nó, chỉ cần chỉ ra cái nào là Singleton, Pub/Sub,...

  papa elf

  0


 • Nếu sử dụng Desgin Pattern vào site bán hàng thì có một cái đơn giản nhất là dùng Singleton cho giỏ hàng :smiley: • mình thấy có trang này hướng dẫn các DP cho javascrpipt
  http://www.dofactory.com/javascript/design-patterns
  Nó có mức độ phổ biến, ví dụ cho các DP • Hiện tại bây giờ đa số người ta dùng nhiều là singleton nha !


Log in to reply