Thắc mắc nodejs (newbie) • Chào mọi người.Em có đoạn code mong mọi người giúp em.
  Mình sài mongodb có 1 collections users { id, username }
  0_1479996903741_ASD.png
  Kết quả result rổng
  Cho mình hỏi làm sao in ra dc result chứa các user vừa dc insert và update.
  Cám ơn, • This post is deleted!


 • @huynhluan300 Có thể do bạn mới code NodeJS nên k rành khái niệm asynchronous. Code của bạn bị sai 2 chỗ:

  1. Bạn dùng _id khi find users. _id này nếu bạn k modify trong Mongoose Schema thì mặc định trong mongodb sẽ store dưới dạng là ObjectId. Trong khi UserIds của bạn là 1 array Number, do đó kết quả trả về sẽ k có.

  2. Giả sử bạn pass 1 array ObjectId trong User.find({}). Bạn muốn ghi ra kết quả ở console.log(result) thì console.log(result) phải để trong callback function:
   User.find({_id: {$in: UserIds}}).then((users) => {
   // Code của bạn
   // Ghi log ở đây
   console.log(result)
   })

  3. Nhớ ghi kết quả trong callback function. • Nếu bạn có quyền kiểm soát project (settings, configuration ...) thì nên dùng await/async. Code sẽ rõ hơn và sẽ giống như synchronous programming style hơn


Log in to reply
 

});