[Hỏi] Cắt ảnh do người dùng tùy chỉnh trước khi upload trong nodejs (framework: express)


Log in to reply
 

});