Vấn đề về request lên server truy xuất database postgres bằng nodejs • app.get('/', function(req,res) {
  
  req.on('end', function() {
   var conString = "pg://postgres:[email protected]:5432/postgres";
  
   var client = new pg.Client(conString);
   client.connect();
   var que = client.query("Select*from weather ");
  
   que.on('row', function(row, result) {
    result.addRow(row);
   });
  
   que.on('end', function(result) {
    bo += JSON.stringify(result.rows[1]);
    console.log(bo)
    client.end();
   });
  
  });
  
   res.send(bo);
   bo = "";
  })
  

  Khi request lần đầu thì không thấy kết quả bo trả về, phải request lần 2 thì mới thấy kết quả trả về client. Tôi không hiểu tại sao, mong mọi người giúp đỡ


 • Global Moderator

  @tran-cuong Bạn tham khảo liên kết này xem, có thể do chưa lắng nghe hàm on('data') để mồi dữ liệu :D

  http://stackoverflow.com/a/23817480/1896897

  Tech-nông
  Profile: about.me/vunb
  Github: github.com/vunb
  Twitter: @nhubaovu

  0


 • ok, cảm ơn bạn nha
  Để mình xem thử • Do vấn đề function async bạn.
  Bạn đặt dòng res.send(bo) ở trong function query 'end' thì mới in ra lần đầu tiên được. Chỗ console.log() ấy. • Nó không có chạy được luôn đó bạn kiểu như bị đứng vậy đó. Còn cách nào nữa k bạn • @Vũ Mình xem rồi, mà nó cũng chẳng thay đổi được gì đó bạn • mong mọi người giúp đỡ, mình rất bí cái vụ này


 • Global Moderator

  @tran-cuong Bạn public đoạn code của bạn đi. Lên gist.github.com hoặc jsfiddle.net để mọi người xem giúp nhé :)

  Mô tả thêm usecase của bạn, kết quả hiện tại, vấn đề hiện tại và mong muốn ?

  Tech-nông
  Profile: about.me/vunb
  Github: github.com/vunb
  Twitter: @nhubaovu

  0

Log in to reply