[Hỏi ngu] Về giải pháp miễn phí cho sv điện tử



  • Em học điện tử cũng có vài cái KIT, led đủ loại :D
    Sau một thời gian điều khiển (nháy LED) hoài trên trình duyệt : localhost hoài thấy chán. Em muốn điều khiển led thông qua internet. Qua tìm kiếm thấy 1 vài giải pháp khá tốn kém.
    Nay mạo muội hỏi xem ai đã làm qua, có cách gì miễn phí cho bài toán trên không?



  • Bạn có thể tham khảo qua Heroku hoặc Openshift nhé .



  • cảm ơn bạn, mình tạo server trên Heroku cho 2 máy tính bắt tay qua đó, điều khiển hơi delay 1 chút (free là tốt rồi). Openshift chưa thử qua, nếu bạn đã xài, xin cho vài trải nghiệm...


Log in to reply