[Tư vấn] module sắp xếp hình ảnh như facebook post • Mình muốn làm Thumbnail cho topic có nhiều ảnh dạng facebook post:

  Trường hợp 1 ảnh: thì lấy ảnh đó làm thumb.
  Trường hợp nhiều ảnh: Ghép nhiều ảnh lại, nếu vẫn ko đủ chỗ cho ảnh thì thêm dấu +.

  Nhờ mọi người tư vấn Module nào đó, hoặc nếu có thể cho mình gợi ý tên của cách sắp xếp này để mình nhờ Google 😄

  0_1482474333773_upload-65563ca2-3ceb-4e81-9208-2cb171b8d656

  0_1482474362328_upload-b5014721-6750-42d9-bd40-6cd55ee77adc


Log in to reply
 

});