[Hỏi] Truyền dữ liệu socketio  • Em hiện đang là newbie NodeJs xin được hỏi mọi người về vấn đề socketio, Vấn đề là em muốn khởi tạo 1 biến số trên server và khi truyền qua client cộng biến đó 1 đơn vị và quay về server tiếp tục gửi giá trị mới đó đi các client khác, có điều em muốn cập nhập giá trị mới mỗi lần client gửi về vào biến khởi tạo ban đầu để khi f5 lại web biến hiển thị không quay trở lại là biến số khi mới khởi tạo ạ... Em sử dụng express, vì là lần đầu hỏi trên đây nên có gì không đúng mong mọi người bỏ qua !


Log in to reply
 

});