Thắc mắc về cách gán session cho biến trong nodejs • Chào các bạn, cho mình hỏi vấn đề sau : "Có cách nào mình có thể gắn session cho toàn trang trong nodejs ở các trình duyệt khác nhau không ah ?"
  VD:

  app.use(session({
    secret: 'abcdef123456789',
    resave: false,
    saveUninitialized: true,
    cookie: { secure: true }
  }));
  if(typeof session.language === "undefined" || session.language === null){
      session.language = 'vn';
  }
  app.post('/language',function(req, res){  
    session.language = req.body.language;   
    res.redirect('/');  
  });
  app.get('/',function(req, res, next){  
    var session.language = session.language;  
    res.render('home/home_view',{
      title: 'Trang chủ',    
      language : session.language   
    });   
  });
  
  console.log(session.language);
  

  Mình làm như vầy thì vẫn được nhưng mà mở 2 trình duyệt nó đều lưu cùng 1 session, như ở firefox language = 'vn' mở qua chrome nó cũng chuyển qua language = 'vn'dù cho trước đó có chuyển qua language = 'en'
  Mình mới học nodejs nên chưa biết cái này, mong các bạn chỉ giúp.
  Thanks ! • Vì sao bạn khẳng đinh được 2 trình duyệt nó đều lưu cùng 1 session ?


Log in to reply
 

});