Hỏi về stream.pipe và response.send • Xin chào các bạn, mình là newbie, mình đang phân vân khác nhau giữa stream.pipe và response.send, (thật tế là mình cũng như chưa thật sự hiểu stream để làm gì 😞 ) cụ thể là:
  Trong ứng dụng web bằng nodejs của mình, có dùng mustache để render template, và nó lại trả về stream:

  app.get('/', function(req, res){
   var tpl = '<h1>{{welcomeStr}}</h1>';
   var stream = mu.renderText(tpl, {welcomeStr: 'Hello World!'});
  	stream.pipe(res);
  });
  

  Mình cũng có thể chuyển từ stream sang string bằng cái này stream-to-string để send qua response:

  const stos = require('stream-to-string');
  app.get('/', function(req, res){
    var tpl = '<h1>{{welcomeStr}}</h1>';
    var stream = mu.renderText(tpl, {welcomeStr: 'Hello World!'});
    stos(stream, function(err, mes){
  					res.send(mes);
  					//res.end();
  				});
  });
  

  Việc chuyển này là do nhu cầu cần "format minimun" cái cục HTML sau khi render kia.
  Vậy mình dùng stream.pipe đối với dữ liệu html string bình thường có cần thiết không nhỉ cũng như tác dụng chính của stream.pipe là gì?


Log in to reply
 

});