Làm thế nào để Facebook xét duyệt quyền cho ứng dụng  • Em đang làm 1 app tương tác với FaceBook, app của e sử dụng quyền user_picture để lấy comment trong ảnh . Hiện tại em chả biết làm thế nào để quay phim màn hình để mô tả quyền đó cả, nên fb nó k xét duyệt quyền cho em. H làm thê nào hả mn 😞  • This post is deleted!


  • Trước mình xin quyền publish action, đều dùng phần mềm, quay lại các bước mình thao tác liên quan đến quyền đó. sau đó up lên youtube, và đính kèm link vào phần xin quyền. Bên facebook họ sẽ xem và chấp nhận. Chỗ nào chưa được họ sẽ báo lại để bạn sửa.


Log in to reply
 

});