JSON OBJECT  • mình có 1 chuỗi dữ liệu như này. các bạn có biết làm thế nào để map dữ liệu giữa 2 object theo đúng thứ tự không ??. [[{"id":5150},{"id":5154}],[{"id":108,"device_id":"00:12:13:11:f3:41"},{"id":109,"device_id":"00:12:13:11:f3:41"}]]  • Câu hỏi của bạn khá khó hiểu, 2 object là 2 object nào ? Thứ tự là như thế nào ?
    Bạn nên cung cấp inputexpected output thì sẽ dễ hơn cho mọi người giúp bạn.


Log in to reply
 

});