Get dữ liệu mongodb trên views bằng mongose ?  • Chào các bạn !
    Cho mình hỏi là có cách nào để lấy dữ liệu từ view kết nối mongodb bằng mongose ko a ?
    VD: Có danh mục tin lấy từ mongodb : news_cat (_id, cat_id, name, description) truyền đến view news_view.ejs, lấy danh sách tin từ bảng news_cat(_id, news_cat_id, name, description) từ news_view.ejs
    Thanks !  • Ko có cao thủ nào giúp mình luôn hả ? ^^  • This post is deleted!

Log in to reply