Mysql pool không limit được số lượng connection  • Hiện tại mình đang gặp 1 vấn đề là mình dùng pool trong mysql có release connection sau khi query nhưng thỉnh thoảng có 1 lệnh chậm khoảng 5-10 giây thì số lượng connection đến mysql nó tăng lên rất nhiều (connectionLimit là 10 mà nó lên tầm 70-80). Các connection này như dạng zombie và không tự giải phóng. Đã bạn nào gặp tình huống này chưa? Bạn nào biết cách giải quyết giúp mình với !

    Thanks all 🙂


Log in to reply
 

});