Hỏi về module Morgan trong NodeJS ?  • Mình là newbie, vẫn đang tìm hiểu về NodeJS, các bạn cho mình hỏi cái module Morgan trong Node nó có công dụng gì ? Và có ví dụ nào không ạ ? Mình tìm tài liệu trên mạng, trên Git nó nói, mà vẫn chưa nắm rõ lắm.  • HTTP request logger middleware for node.js

    Ví dụ ở Github rồi, bạn đang tìm hiểu thì chắc chưa cần quan tâm đến Logger làm gì đâu  • Bạn có thể dùng nó để tạo ra log các request đến server. Chẳng hạn mình thích theo dõi hệ thống realtime như thế này:

    Imgur  • @ndaidong nhìn ví dụ của bạn mình cũng hiểu phần nào rồi, cảm ơn bạn :)


Log in to reply