Hỏi về việc khởi động của SailJs • khi khởi động Sails . mình thấy framework này khởi động khá chậm ( mình so sánh với express, và laravel của PHP) , ở lần đầu tiên request ( trang login chẳng hạn) rất hay gặp tình trạng load thiếu file dẫn đến giao diện và javascript k đúng. Các bạn dùng Sails có gặp phải hiện tượng này không ?. mình k biết điều này là bình thường hay do mình chưa tối ưu. Mong mọi người giúp đỡ
  p/s: từ newbie Nodejs


 • Global Moderator

  @thành-vũ-tiến Nếu bạn chạy mặc định thì lâu là đúng. Vì sails thực hiện chạy grunt tasks và copy file ra thư mục tạm .tmp và serve file ở đây. Muốn nhanh bạn cần tạo 1 file .sailsrc ở thư mục gốc của dự án với nội dung:

  {
   "generators": {
    "modules": {}
   }, "hooks": {
    "grunt": false
   }
  }
  

  Để chỉ định thư mục serve public file bạn tạo thêm 1 file nữa ở trong thư mục config, ví dụ của mình: ./config/assets.js, trong đó, trường public chỉ định tài nguyên mà phía client được phép truy cập.

  /**
   * Created by Vunb on 1.2.2016.
   * Usage: var dataFolder = sails.config.paths.appdata;
   */
  var normalize = require('normalize-path');
  
  module.exports = {
   seed: true,
   paths: {
    public: __dirname + "/../assets",
    appdata: normalize(process.cwd() + "/data")
   }
  };
  

  Hi vọng giúp đc bạn! • SailsJS khi khởi động load khá nhiều node-modules.
  Để xem các module load, bạn vào config/logs bật logs level lên là "verbose"
  Để giảm bớt các module load có các cách sau:

  • Tắt GLOBAL var: bạn vào config/globals tắt bớt
  • Tắt GRUNT (mình thấy cái này khôgn thực sự cần thiết): đổi tên grunt.js ngoài root dir thành grunt.js.bak

  Thân,
  mr Winter • @Vũ @mrwinter cảm ơn bạn nhiều • Đánh dấu, mình cũng đang tìm hiểu về sailsjs 🙂 • đơn giản thôi bởi vì bạn đang mật migration alter cho nên sẽ chậm, vì vậy trong config/model.js chuyển alter thành safe bạn sẽ thấy nhanh và safe là mode an toàn khi product đang chạy ở env production


Log in to reply
 

});