[Hỏi] Cách fix bug nhanh trong ReacJS  • Chào mọi người, em mới làm quen với ReactJS, đang có một chút thắc mắc về cách dò ra vị trí lỗi khi dùng ReactJS. Cụ thể sau khi build ra nếu phát sinh lỗi nó cũng chị hiện thông báo chung chung + thêm nhiều khi lỗi ở cái function trong mixins nên khó tìm ra lỗi chỗ nào. Ai có gợi ý gì ko ạ? Em cảm ơn

    0_1487646150631_Screenshot from 2017-02-21 09-59-36.png


Log in to reply
 

});