Lỗi lặp nội dung chat socket theo số user truy cập  • chào các bạn hiện tại mình đang tập viết 1 ứng dụng chat real-time . nhưng xuất hiện 1 lỗi khi chat thì nội dung sẽ bị lặp lên theo số người dùng truy cập vào. bạn nào đã gặp tình trạng này hoặc biết cách fix thì hướng dẫn mình với. Xin cảm ơn mn  • Vứt ít code lên đấy mới xem được chứ ?


Log in to reply