NodeJS kết nối với mysql.createConnection tốt hay mysql.createPool • Chào các bạn,
  mình có một thắc mắc, từ nodejs connect tới mysql nên dừng loại connect dạng createConnection hay dạng createPool, mỗi cái có tác dụng như thế nào nhỉ.
  Một ứng ụng truy cập nhiều nên mình muốn performance của database càng tối ưu hơn.
  Thanks các bạn. • Create connection -> Để khởi tạo 1 connect và nó sẽ giữ cho đến khi close nó
  còn pool là 1 nơi để chứa các connection, khi gửi 1 request yêu cầu connect thì lúc này pool sẽ trả về 1 cái connect chưa được sử dụng hoặc là 1 cái connect hoàn toàn mới, trong 1 pool thường sẽ có giới hạn số lượng các connection, nếu bị dùng hết thì các connection sau phải đợi đến khi 1 connection nào đó được nhả ra (Nhả ra k có nghĩa là close nhé)
  Dùng cái nào thì tùy theo bạn thôi,


Log in to reply
 

});