[MongoDB] Trigger trong MongoDB • Cho em hỏi có cách nào tạo trigger trong mongoDB k ạ?
  Cho em từ khóa để tìm kiếm cũng được
  Em cảm ơn ạ! • Nếu bạn dùng Mongoose thì nó sẽ có cung cấp 1 số Middleware, k biết có đúng ý bạn đang hỏi k. • @CodeConCat cụ thế hơn đi bạn, mình có xem qua thấy có thằng mongo-triggers mà k biết dùng có ổn k • Mình thì chưa dung mongo-triggers nên không biết, còn Mongoose là 1 ORM cho Mongo.
  Middleware sẽ có pre, post middleware là sẽ đc triggered khi trước hoặc sau 1 số Command ( bạn coi cụ thể ở đây ).
  Vd: Pre save middleware sẽ được chạy trước khi thực hiện trước tất cả các lệnh lưu document vào DB .

  schema.pre('save', function(next) {
   // do stuff
   next();
  });
  

Log in to reply
 

});