Bạn nào chuyên test-case cho mình hỏi chút  • Chả là từ hồi lập trình đến giờ mình chưa viết 1 cái test case nào.
    giờ dùng thử thằng này : https://github.com/babel/generator-babel-boilerplate

    vì mình muốn build 1 module để chạy trên trình duyệt nên cần hàm DomParser để tách dữ liệu từ 1 XMLHttpRequest trả về .
    Nhưng vấn đề là nếu chạy test thì nó chỉ chạy trong môi trường node.js ko có DomParser, mình có làm theo hướng dẫn cài thêm jsdom nhưng vẫn không chạy được. (module mình test trực tiếp trên trình duyệt thì ok rồi, nhưng giờ muốn thử viết test case cho nó).

    Các bạn giúp mình với.


Log in to reply
 

});