[Node.JS] Kiểm tra audio.  • Hi everybody,
    Hiện tại em muốn viết ứng dụng kiểm tra xem người dùng có phát âm chuẩn không (ví dụ khi phát âm tiếng anh...) bằng Nodejs. Thì cần tìm hiểu những công nghệ gì để làm. Thanks all!


Log in to reply
 

});