Đăng nhập trong nodejs như dùng Curl trong php ?  • Trong php có Curl để gửi request dạng post để tự đăng nhập trên trang bất kỳ, vậy trong Nodejs dùng gì vậy ?  • Module http, hay các module nào có hỗ trợ gửi POST request, nhưng ý bạn tự đăng nhập là sao vậy nhỉ ?  • cURL ở PHP hay http ở nodejs cũng chỉ là các thư viện hỗ trợ việc request với các phương thức (post, get, put, ...) tới 1 địa chỉ nào đó thôi.
    với nodejs bạn dùng http hoặc https (nếu host có đùng SSL) thì bạn làm việc như curl ngày xưa nhá, mình thấy http còn ngon và linhd động hơn í :V


Log in to reply
 

});