Aliases field khi select trong mongoose • Mọi người cho em hỏi trong mongoose khi select columnA as "a" thì làm như thế nào v ạ?
  Em có tìm đc cái cách virtual ... ngoài cách đó ra còn cách nào khác không ạ?

  Cảm ơn mọi người ! • Bạn có thể dùng $project trong Aggregate của mongodb nhé.

  db.collection.aggregate([
  $project: { a: "$columnA" }
  ]) • @cong88 Cai nay neu muon ket hop voi select condition thi lam sao ban? • aggregate là một tổ hợp nhiều câu lệnh nên bạn có thể kết hợp chung với nhau.

  db.collection.aggregate([
  { $match: {columnA: "conditionValue"}},
  { $project: { a: "$columnA" }}
  ])

  Tham khảo


Log in to reply