Xin hướng dẫn React server side rendering  • Hi mọi người,
    Mình đang muốn tìm hiểu việc xây dựng website sử dụng React và Render tại phía Server Side, qua xem và tìm hiểu trên mạng, có kha khá hướng dẫn, mỗi hướng dẫn có cách xử lý khác nhau, mình đang hơi rối vụ này, mọi người có kinh nghiệm với vụ này có gợi ý hoặc hướng dẫn nào để mình - người mới bắt đầu với React có thể tìm hiểu và tự phát triển một website sử dụng React đơn giản (Ví dụ như một website hiển thị danh sách các công việc cần làm, yêu cầu đăng nhập để tạo, sửa, xóa sản phẩm)

    Cảm ơn mọi người,


Log in to reply
 

});