Hỏi về static file trong express • Các bác cho em hỏi. em sử dụng static file trong express
  em có thư mục public/plugin/boostrap/....
  nếu em sử dụng với domain là abc.com/abc thì load được file
  nhưng em call abc.com/abc/def thì lại không load được. có cách nào khai báo 1 phát dùng nhiều path domain không ạ. em cám ơn


 • Global Moderator

  Các bác cho em hỏi. em sử dụng static file trong express
  em có thư mục public/plugin/boostrap/....

  Mình không hiểu 2 cái domain abc.com/abcabc.com/abc/def có quan hệ với thư mục public của bạn như thế nào ?

  Tech-nông
  Twitter: @nhubaovu
  Profile: about.me/vunb

  0


 • như là em có task và task/add đấy ạ. • @Vũ
  khi em chạy task thì nó kiểu domain/task/css
  và vào task/add thì nó lại gọi theo kiểu /task/add/css


 • Global Moderator

  @Nguyễn-Lê-Trung Nếu như vậy bạn sử dụng static middleware bình thường, bằng cách khai báo nhiều lần:

  var router = express.Router();
  router.use('/task', express.static(path.join(process.cwd(), 'public')));
  router.use('/task/add', express.static(path.join(process.cwd(), 'public')));
  

  Tech-nông
  Twitter: @nhubaovu
  Profile: about.me/vunb

  0


 • @Vũ Có cách nào khai báo 1 lần không ạ. ví dụ sau này thì cứ mỗi domain path như thế này mình lại phải khai báo ạ


 • Global Moderator

  @Nguyễn-Lê-Trung bạn làm 1 file cấu hình ra ngoài. Ví dụ:

  var staticPaths = require('./config.json').staticPaths || ['assets'];
  
  for (let path of staticPaths) {
    router.use(path, express.static(path.join(process.cwd(), 'public')));
  }
  

  Tech-nông
  Twitter: @nhubaovu
  Profile: about.me/vunb

  0


 • @Vũ
  thanks bác. để em thử xem thế nào ạ • @Nguyễn-Lê-trung thử đoạn code sau xem

  app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));


Log in to reply