Hướng dẫn deploy ứng dụng sails js chạy trên domain và subdomain. • Hướng dẫn deploy ứng dụng sails js chạy trên domain và subdomain.

  Em chạy trên domain và subdomain thì nó chỉ nhận một trong 2. Nếu app nào start trước thì nó nhận. Anh chị nào từng gặp tình huống này hỗ trợ em với ạ. Chân thành cám ơn.


 • Global Moderator

  Em chạy trên domain và subdomain thì nó chỉ nhận một trong 2. Nếu app nào start trước thì nó nhận.

  @Võ-Đình-Nghĩa Cái này chỉ liên quan đến cấu hình Nginx / Proxy thôi chứ nhỉ ? Bạn hãy mô tả chi tiết cách bạn đang cấu hình ko ? Mình chưa hình dung được domain với subdomain của bạn trỏ như nào ?

  Tech-nông
  Profile: about.me/vunb
  Github: github.com/vunb
  Twitter: @nhubaovu

  0


 • @Vũ said in Hướng dẫn deploy ứng dụng sails js chạy trên domain và subdomain.:

  Mình chưa hình dung được domain với subdomain của bạn trỏ như nào ?

  Em chào thầy Vũ Nhữ Bảo, Em dùng Apache chứ không dùng Nginx thầy ạ. Em add một domain vào mà sau đó tạo thêm một subdomain cho nó. Như vậy cấu trúc thư mục sẽ như thế này.
  Domain: /home/domain.com/public_html
  Subdomain: /home/domain.com/public_html/subdomain_folder


 • Global Moderator

  @Võ-Đình-Nghĩa Nếu bạn sử dụng Apache thì chỉ cần tạo Virtual Host proxy là được, ví dụ:

  <VirtualHost *:80>
      ServerAdmin [email protected]
      ServerName nodejs.vn
      ServerAlias www.nodejs.vn
   
      DocumentRoot /var/sites/nodejs.vn
      ErrorLog /var/sites/nodejs.vn/logs/error.log
      CustomLog /var/sites/nodejs.vn/logs/access.log combined
      ProxyRequests off
   
      <Proxy *>
          Order deny,allow
          Allow from all
      </Proxy>
   
      <Location />
          ProxyPass http://localhost:3000/
          ProxyPassReverse http://localhost:3000/
      </Location>
  </VirtualHost>
  

  Bạn có thể xem chi tiết hướng dẫn ở đây:

  Tech-nông
  Profile: about.me/vunb
  Github: github.com/vunb
  Twitter: @nhubaovu

  0


 • @Vũ Thầy ơi, em làm rồi nhưng mà không được. Em tạo user mới add domain mới vô thì cũng không chạy được 2 site, chỉ chạy được 1 site thôi. Em đã cấu hình theo hướng dẫn của thầy nhưng cũng không được. Thầy ơi, thầy có thể teamview giúp em không ạ?
  Email của em: [email protected]
  Mong thầy giúp. • Mình fix được rồi nhé. Tại Sails JS chạy port 1337 nên mỗi source điều phải đổi port, Source thứ 2 đổi thành 1338 rồi dùng cách của thầy @Vũ Nhữ Bảo config đường dẫn là oke. Cám ơn mọi người nhé.


Log in to reply