Hỏi các gửi thông tin qua lại giữa server nodejs • Em có 3 database MySQL và 3 server Nodejs. Mọi người cho em hỏi có cách nào để chuyển dữ liệu qua lại 3 server Nodejs không để có thể lưu xuống databases?

  Em cảm ơn! • Không hiểu ý bạn lắm,

  Nhưng nếu giao tiếp giữa các Server bạn có thể xem HTTP-Client xem sao • @Tuan Bạn nói rõ cách tổ chức và mục đích chút đi bạn ơi. • Mục đích là em muốn đồng bộ các dữ liệu trên các databases!

  Là em có 3 trang web đăng ký vé xe. Mọi khi người dùng đăng ký 1 trên 3 trang web trên, trang web được đăng ký gửi đi các thông tin dữ liệu đăng ký (họ tên, địa chỉ,...) qua cho các trang web server nodejs khác để cùng lúc lưu xuống databases(vd: MySQL, MongoDB....)

  Mong mọi người chỉ giúp em với! • Không hiểu lý do bạn cần đồng bộ database mà lại setup phân tán ra 3 server (một cách độc lập) như vậy.
  Dù sao thì cách dễ nhất trong trường hợp này là viết cái Rest API nhỏ nhỏ, khi có thông tin đặt vé từ 1 trang thì gọi HTTP request tới 2 ông còn lại (hy vọng là 3 trang web cùng 1 repository, config url của các server ra cái mảng để riêng ngoài file config nào đó, mỗi server thay đổi giá trị là url của 2 ông còn lại). • Mình nghĩ bạn set cronjob cho nó chạy khoảng 1 thời gian nào đó
  Có thể dùng các event của từng loại db cụ thể để đồng bộ.
  Hoặc ngâm cứu thêm bên server. Hình như nó có cách đồng bộ riêng thì phải.

 • @Giang là em đang mô phỏng lại giải thuật tow phase commit protocol. • Chưa hiểu ý bạn lắm, nhưng việc comunication giữa các nodeJS server thì có thể dùng HTTP(HTTPS) hoặc Websocket


Log in to reply
 

});