Cho hỏi cách truyền params cho URL • Mình có 1 route POST, sau khi ghi dữ liệu thì nhảy sang một route khác, mà route này có params để truy cập mình không biết code thế nào. Xin giúp đỡ...

  Đây là route mình muốn chuyển đến
  app.get("/xyz/abc/:ma",function(req,res){
  var ma=req.params.ma;
  bla bla..
  Đây là route post mình đang ở
  app.post("/xyzz",urlencodedParser, function(req,res){
  bla bla....
  Cảm ơn

  }); • app.post("/xyzz",urlencodedParser, function(req,res){
  // bla bla....
  // Cảm ơn
  return res.redirect(301, '/xyz/abc/' + ma);
  });
  

  bạn thử xem • không được bạn ơi, trong route post của mình có dòng
  upload(req,res,function(err){
  nó lỗi bảo upload is not defined
  mình render thì okie nhưng không vào route có params trên get dc, chứ redirect như bạn chỉ thì lỗi á • Bạn có thể post cả đoạn code lên để mọi người tham khảo
  Minh vẫn chưa hiểu lắm.
  Nhưng nhớ rằng javascript là ngôn ngữ bất đồng bộ. mạnh thằng nào thằng ấy chạy. theo ngu kiến của mình bạn đang nhầm chỗ này • @Khoa-Lê-Duy
  Hôm nay đẹp trời mình thử lại code của bạn đã chạy được rồi, cảm ơn các bạn nhiều lắm ❤
  mà bạn cho mình hỏi res.redirect(301, '/xyz/abc/' + ma); => 301 là gì vậy 😞 • Mình thích số 301 cậu ạ
  Cứ thử bỏ số 301 ra xem nó chạy thế nào 😉 res.redirect('/xyz/abc/' + ma);
  Chi tiết nữa thì xem thằng redirect nó viết thế nào


Log in to reply
 

});