Trong thực tế React js làm những gì ???


  • Angel

    Do mình tự học,cung google qua nhưng cũng không hiểu rõ những những gì develop react js làm trong môi trường thực tế .  • They write front end code for apps. Thats what they do.


Log in to reply