Hỏi cách mô phỏng quá trình định tuyến đa server trong Nodejs • Chào mọi người !
  Hiện tại em có 2 web nodejs trên máy tính, khi người dùng gỏ đường dẫn localhost:3000 thì xuất hiện trang web thứ nhất, người dùng gỏ localhost:4000 thì xuất hiện web thứ hai. Em muốn làm sao để có thể lấy ip của máy tính để định tuyến qua lại của các server.

  Ý em là muốn điều hướng từ ip người dùng đề xác định server gần nhất.
  Cảm ơn mọi người ! • MÌnh google thì cách lấy IP là
  req.header('x-forwarded-for') || req.connection.remoteAddress;

  Trường hợp như bạn 2 server chạy trên cùng 1 máy thì IP sẽ như nhau. • Muốn vậy thì phía trước 2 server bạn phải có 1 proxy để điều hướng. Cách simple nhất bạn có thể dùng nginx proxy. • @Hoàng-Văn-Mạnh mình có thể dùng vhost không bạn • Mấy cái Vhost của Apache hay NGINX web server nó ko apply được vào NodeJS server bạn nhé. về bản chất nó khác nhau.


Log in to reply