Nên cài bản nodejs nào ?  • Em mới bắt đầu học lập trình nodejs nhưng khi vào trang chủ thì có 2 phiên bản để cài đặt v4.2.6 LTS và v5.5.0 Stable không biết nên cài bản nào, mong được mọi người giúp đỡ ?  • Học thì em cứ cài bản 5 cho hỗ trợ nhiều hàm ES 6 hơn nhé :D  • Cái nào chắc cũng được, cơ bản chắc cũng như nhau :D
    Bạn có thể tham khải cài thêm nvm hoặc n để chuyển qua chuyển lại mấy version của node khi muốn nghịch ngơm :+1:


Log in to reply