"expiresIn" trong "jsonwebtoken" không hoạt động • Mọi người ơi cho em hỏi với, em đang làm phần đăng nhập sử dụng "jsonwebtoken", khi {expiresIn: "10h"},
  làm theo hướng dẫn ở jsonwebtoken nhưng nó không hoạt động ạ, nó chỉ hoạt động ở chế đồ mặc định. Mọi người giúp em với ạ, em cảm ơn mọi người nhiều.

  Còn đây là code của em

  0_1492750097732_Không có tiêu đề 2.png • "Chế độ mặc định": Ý bạn là khi không set thêm option nào cả trong việc encode của jwt đúng ko.

  Còn expiresIn thì nó chỉ là thêm số. Khi bạn verify thì bạn cần xem con số là bao nhiêu tình theo phút hay giây hay mini giây. Rồi bạn xử lí tiếp. Bạn có thể up thêm code xử lí chỗ đăng nhập không (middleware của bạn). • Mình cũng đã sử dụng ở chế độ mặc định như này và gặp 1 số vấn đề khi nó ko thể hoạt động với optione expriesIn này... bạn có thể up lên middleware login của bạn hoặc nêu ko bạn có thể thêm 1 lựa chọn là đẩy thêm 1 tham số iat (kiểu timestamp) là thời gian hết hạn xuống cho client, mỗi 1 request lên bạn decode iat và kiểm tra thời gian xem hết hạn chưa... (Bonus dùng thư viện moment để làm việc với thời gian được tốt nhất 🙂 !)


Log in to reply
 

});