NodeJS dùng với sqlite • Mình đang dùng nodejs vs sqlite, vấn đề là k biết lưu request dạng nested json như thế nào vào sqlite, nếu tách từng cái 1 để lưu vào từng field thì mất tgian mà cũng k hay.
  Ai đã làm rồi có thể cho mình ý kiêns được k? • Viết một gateway trước khi lưu xuống DB.
  Trước khi lưu xuống qua gateway thì lưu JSON -> string.
  Lấy lên thì parse người trở lại bằng gateway luông.

  Còn query thì thấy khá khó. Với mục đích lưu JSON thì chưa những info có thể thay đổi.
  Còn không thì tạo 1 collection khác rồi realtion qua. • Cách lưu string thì là cách dễ nhất và mình cungx có nghĩ tới, nhưng nếu phải update field hoặc find trong json đó thì query hơi bất khả thi nhỉ,
  Còn nếu tạo collection(table) mới thì ntn bác, vì là nested json nên mình cũng k biết lưu ra 1 table ntn • Quá bất khả thi. Có dùng RegExp cũng chỉ query đuoc String. Muốn dùng Relation DB sao không dùng postgresql á. Có support JSON.
  "Còn nếu tạo collection(table) mới thì ntn bác, vì là nested json nên mình cũng k biết lưu ra 1 table ntn" : Ý mình là đang muốn nested JSON thì define từng trường ra á :)).
  Nếu muốn nested JSON thì sài luôn trong đây là MongoDB. Vì nó sp cho JSON ngon.

  Solution nghĩ là.

  1. Chuyển qua Postgresql (có sp JSON)
  2. Dùng thêm một DB hỗ trờ Object như MongoDB ( Sài song song. Key liên kết thì dùng ID thằng cha. Đám trong nhét hết vào Object của mongodb) =))). Dùng ORM thì mấy DB chả thế. Linh động sử dụng thôi.

Log in to reply
 

});