function callback trong mongoose • mọi người cho mình hỏi trong thư viện mongoose, giả sử hàm find, mình muốn thêm function và parrameter để callback thì phải làm như thế nào vây?
  ví dụ:

  function A( functioncalback,paraA){
      model.find({}, function(err, data){
         //lam sao truyền functioncallback và paraA vào đây
      });
  }
  


 • bạn gọi functionCallBack và ParamA trong cía find đấy là bị null đúng ko

  tobi

  0


 • @haidangdevhaui nó không tồn tại luôn bạn ah, tại vì function callback của thằng mongoose thấy nó chỉ cho có 2 tham số, nên ko truyền trong function callback được. • ah mình nhầm nha. như thế này chạy ok rồi

  function A( functioncalback,paraA){
  var bienA = paraA
  model.find({}, function(err, data){
  functioncallback(bienA);
  });
  }


Log in to reply