Các công ty tuyển lập trình viên Node.js,họ tuyển dev vào làm framework nào nhiều nhất?( Meteor, Sails, Koa)  • Hi all,em đang là sinh viên năm cuối, vài tháng nữa là bắt đầu làm đồ án. Em chỉ biết code mỗi Angular 1 vs Express. Em định học thêm 1 framework nào đó thông dụng của Node như Meteor, Sails, Koa... để làm bài đồ án cho tươm tất và ra trường thì xin được chỗ làm về cái mình vừa học. Cho em hỏi hiện nay thì các công ty làm Node ở Hà Nội người ta thường có nhiều dự án về framework nào trong những cái trên k ạ.Mn tư vấn cho e 1 cái với, e k muốn học xong 1 cái sau này ra chả làm được việc j,lại vứt xó  • Bạn học nhiều framework cũng chả làm gì đâu, cứ học cho tốt căn bản là được rồi, biết nhiều mà mỗi cái chả được bao nhiều thì cũng chả được gì.  • Meteor, SailJS hay Loopback đều được. Bạn chịu khó học và đào sâu rồi master một 1 trong số những framework trên là được. Nếu làm backend bạn phải tìm hiểu những kỹ thuật liên quan để xây dựng App server hoàn chỉnh vdu: HTTP, Networking, SSL, Linux,...  • Biết JavaScript là vô quẩy hết :)))


Log in to reply