[Hỏi] Cách tìm vị trí một chuỗi ký tự trong một file • Chào mọi người, em là sinh viên đang tập tành học nodejs nên mong mọi người giúp đỡ :))
  Tình hình là em có một file txt chứa các link web được xếp theo trình tự sau:
  --- abc.xzy --- aaa.bbb --- bbb.ccc ... giờ em muốn xuất ra vị trí web, ví dụ như vị trí web aaa.bbb thì nó xuất ra số 2 thì phải làm sao ạ ? Em xin cảm ơn • Đọc vào một string (ví dụ str) --- abc.xzy --- aaa.bbb --- bbb.ccc => đưa dữ liệu từ file txt vào một biến string;
  var arr = str.split(" --- "); => Cắt chuỗi str ra và lưu vào một mảng.
  console.log(arr.indexOf(input) + 1); => indexOf vị trí nó rồi + 1;

  Mình nghĩ đơn giản là vầy thôi.

  Nguyen (Rodgers) Hien.
  Sent from Wood-PC.

  0


 • cảm ơn bác :)) để em thử, về ý tưởng làm thì em có nhưng em mới tập tành học nodejs nên chưa biết rõ hết các hàm hay cú pháp cho lắm :> • @Trần-Tích-Văn Thì bạn cứ làm thử thôi. Một cách có nhiều solutions mà. Cái gì chả phải lết đi từ đầu. Đừng nản là được.

  Nguyen (Rodgers) Hien.
  Sent from Wood-PC.

  0

Log in to reply