[Hỏi] Cách tìm vị trí một chuỗi ký tự trong một file • Chào mọi người, em là sinh viên đang tập tành học nodejs nên mong mọi người giúp đỡ :))
  Tình hình là em có một file txt chứa các link web được xếp theo trình tự sau:
  --- abc.xzy --- aaa.bbb --- bbb.ccc ... giờ em muốn xuất ra vị trí web, ví dụ như vị trí web aaa.bbb thì nó xuất ra số 2 thì phải làm sao ạ ? Em xin cảm ơn • Đọc vào một string (ví dụ str) --- abc.xzy --- aaa.bbb --- bbb.ccc => đưa dữ liệu từ file txt vào một biến string;
  var arr = str.split(" --- "); => Cắt chuỗi str ra và lưu vào một mảng.
  console.log(arr.indexOf(input) + 1); => indexOf vị trí nó rồi + 1;

  Mình nghĩ đơn giản là vầy thôi. • cảm ơn bác :)) để em thử, về ý tưởng làm thì em có nhưng em mới tập tành học nodejs nên chưa biết rõ hết các hàm hay cú pháp cho lắm 😆 • @Trần-Tích-Văn Thì bạn cứ làm thử thôi. Một cách có nhiều solutions mà. Cái gì chả phải lết đi từ đầu. Đừng nản là được.


Log in to reply
 

});