Hướng dẫn đóng gói source code • Chào mọi người, em mới tìm hiểu nodejs
  e đã làm dc 1 web nho nhỏ nhưng em đang vướng phần đống gói source code để đưa lên host giông như bên .Net có thể đóng gói thành file .DLL
  mọi người ai biết chỉ em với ạ
  em xin cảm ơn! • Đối với Nodejs bạn chỉ cần chép source lên server rồi chạy giống như lúc làm trên local thôi. • như vậy bên quản lý sever họ lấy được code của mình • "Bên quản lý server" lấy code của bạn để làm gì. Nếu bạn k muốn "bên quản lý server" lấy code của mình thì bạn nên tự mua 1 cái server,. • Bạn có thể dùng cái này để bảo vệ source code
  https://github.com/stephenmathieson/node-obfuscator • Bạn có thể dùng gulp (hoặc jake, grunt) viết kịch bản build ra distribution dành cho "bên quản lý". Khi build, gắn cái Uglifyjs vào cho nó minify toàn bộ source code JS. Bạn giữ code gốc. Đây là cách làm rất phổ biến. Nếu bạn thường chơi trên GitHub sẽ thấy nhiều repos có các thư mục "dist" - chứa last release - và "src" - chứa code gốc. Ví dụ:

  https://github.com/box/t3js
  https://github.com/mikeric/rivets • Theo mình nếu bạn mới tìm hiểu nodejs thì chưa cần phải quan tâm đến những vấn để về bảo mật code của mình đâu. Làm theo bạn @khoaichat là đc rồi. • Bạn có thể dùng thử thằng này http://enclosejs.com/ hoặc sử dụng jxcore build native


Log in to reply